ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ. Χουρδάκης & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Καταστήματα:
Κεντρικό: Λ. Καλοκαιρινού 30,
Υποκ/μα: Πλ. Ελευθερίας 16 & Δαιδάλου
Νέο Υποκ/μα: Πλ. Ελευθερίας 19

Τηλέφωνα:
Κεντρικό:  Τηλ. +30 2810 336013, Τηλ. +30 2810 280776, Fax. +30 2810 342033
Υποκ/μα: Τηλ. +30 2810 243574
Νέο Υποκ/μα: Τηλ. +30 2810 240540

www.avenueshoes.gr – info@avenueshoes.gr